Hyrja

 Ju falënderojmë përzemërsisht për qasjen tuaj në faqen tonë të internetit !

Në përpjekje për të konkuruar me artikuj higjienik të cilësisë evropiane, firma jonë  UNITETI, me seli në  Dardanë (ish-Kamenicë), importon prodhime nga Zvicra për t'i shpërndarë ato në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Këta artikuj higjienik janë:  pelena për fëmijë dhe të rritur të cilësisë "Swiss Quality" , Inko, Peceta, tampona standardesh të ndryshme etj.

Paketimi i materialit bëhet në Dardanë në mënyrë profesionale. Së shpejti rrjeti ynë i shpërndarjes së këtyre materialeve do të zgjerohet edhe në vende të tjera.

Emri  *NINA* pronë e firmës UNITETI i mbrojtur nderkombtarisht me ligj...

Firma UNITETI duke i parë nevojat dhe kërkesat e shumta të konsumatorve (klientve) tanë mori edhe nji përgjegjësi ... për prodhimin e produkteve  NINA si: Pelena, Peceta dhe Serviete Higjienike në Kosovë, Dardanë, Topanicë  me Investitor  Zviceran dhe Kosovarë.Transparenca dhe komunikimi ynë i vazhdueshëm me klientelën do të ndikojë në ruajtjen e cilësisë së këtyre prodhimeve.

Jemi të hapur për vërejtjet dhe sugjerimet tuaja.                                                                                                                                    

                                                                                                                              teksti:xh.k    


©© webmaster: cuda